Dedektör Samsun

 

Dedektör-samsun

Dedektör Samsun

Samsun, Karadeniz bölgesinin en gelişmiş şehridir. Sanayi, ticaret, sağlık ve ulaşım bakımından bölgenin parlayan yıldızıdır. Samsun nüfus bakımından Türkiye’nin on altıncı büyük şehridir. Samsun’un tarihi geçmişi milattan öncesine dayanmaktadır. Bilinen tarih sahnesinde Samsun’da Hititler, persler, Pontus, roma ve Bizanslılar, en sonunda Osmanlı imparatorluğu ve Türkler varlık göstermiştir. Samsun zengin tarihsel geçmişi ile tarihi eserlerin çok olduğu bir ilimizdir. Samsun ve çevresinde çok eski zamanlardan kalma birçok define diye tabir edilebilecek tarihi eserler çıkmaktadır.

Define dedektörü ile araştırma yaparken diyelim ki dedektör sinyal verdi. Sinyal alınan yerin çevresi de araştırmalıdır. Çevrede farklı bir nesne algılanırsa, algılanan yerlere işaretler konulmalıdır. Dedektör 3D moduna alınıp yeraltı nesnel grafiği belirlenmelidir. Daha sonra yetkili mercilerden izin alınarak kazı çalışmaları yapılabilir. Dedektör ile algılanamayan tarihi eser nesneler de vardır. Örneğin heykeller, yazıtlar, ya da içi oyulmuş taş içerisinde muhafaza edilmiş değerli metal nesneler, Bu tip tarihi eserlerin keşif çalışmasında manyetometre kullanılmaktadır. Manyetometre, toprak yüzeyinin 10 metre altındaki bu tip nesneleri rahatlıkla bulabilmektedir.

Dedektör modellerinden vlf dedektör ile yüzeysel araştırmalarda kullanılan küçük çaplı başlıklar küçük metal nesnelerin tespitinde çok işe yaramaktadır.

Bir cevap yazın