Doppler radar dedektör

Doppler radar dedektör

Doppler radar dedektör, hareket halindeki nesnelerin yaklaşırken ya da uzaklaşırken algılanma sistemidir. Doppler radar sistemlerinde, radyo frekans ya da ultrasonik ses dalgaları kullanılmaktadır. Ultrasonik ses dalgaları ile çalışan sistemlere örnek olarak, ultrason görüntüleme cihazları verilebilir. Ultrasonik ses dalgaları, insan kulağının işitemediği yüksek frekanslı ses dalgalarıdır ( 20 bin Hz ile 15 Mhz arası ) . Ses dalgalarının yayılma hızları, bulundukları ortamın yoğunluğuna göre değişim gösterir. Yoğun ortamlarda daha az zayıflama gösterir, ve daha hızlı yayılırlar. Ultrasonik doppler görüntüleme cihazlarında sesin bu prensibinden faydalanılmaktadır.

Doppler-radar-dedektör

Radyo frekans doppler radarlar ise, genellikle yüksek frekanslı yönlendirilmiş anten sistemleri ile çalışırlar. Radyo dalgaları vericide oluşturulup, anten vasıtası ile doğrusal olarak gönderilirler. Radyo dalgalarının havadaki ilerleyiş hızı 300.000 km/sn olarak kabul edilir. Radyo dalgaları doğrusal ilerleyiş yaparken, bir nesneye çarpıp geriye yansıyabilir. İşte bu noktada, eğer cisim hareketli ise yaklaşma, ya da uzaklaşma durumuna göre, alıcıya gelen sinyal 300.000km + nesnenin yaklaşıyorsa pozitif yönde hız toplamı, uzaklaşıyor ise negatif yönde hız farkı alınarak, nesnenin varlığından söz edilip, yaklaşıp uzaklaştığı tespit edilmekte ve hızı hesaplanmaktadır.

Doppler radar, yer altı görüntüleme sistemlerinde kullanılabilmektedir. Düşük frekanslar tercih edilir. Hareket halinde ölçümler yapılabildiği için, radar cihazı araştırma yapılan yerde, doğrusal yönlerde sabit hızlarda hareket ettirilir. Aynı frekansta çalışan doppler radar ve GPR radar algılama mesafesi ve nesnel duyarlılığını karşılaştırılacak olursak, doppler radar daha hassas ve daha duyarlıdır. Fakat, ölçüm yapmak daha zahmetlidir.

Bir cevap yazın